Targumele biblice (II)

ÎNTELEPCIUNEA  IUDAICA

Prezentari PPS: Calendarul evreiesc, Trei vorbe de intelepciune

Targumele biblice (II)

Targumele scrise.

Exista o clasificare a acestora, în functie de  cartile biblice traduse si interpretate. Astfel, sunt trei Targume ale Legii. Cel mai vechi se numeste Targumi Yerushalmi (de la Ierusalim), bazat pe o traditie orala veche ce a fost acceptata de scolile rabinice din Galileea, începând cu secolul al  V-lea d.C. O parte din manuscrisele acestui targum au fost restituite de Geniza [1] din Cairo. Un manuscris complet al acestuia a fost restituit de A. Diez Macho în Biblioteca Vaticanului (Ms. Neofiti 1).

Al doilea Targum al Legii a apropiat textul ssu de cel ebraic original si Academiile iudaice din Babilon i-au conferit o valoare oficiala spre secolul al  III-lea d.C. Este vorba despre Targumul lui Onkelos, redactat de R. Eliezer si R. Iosua, ucenici ai lui Rabi Akiva. Mai este denumit si ,,Targumul nostru”, fiind autorizat de Talmudul babilonian [2].

O redactare mult mai târzie, denumita Yerushalmi 1 (TY1) sau Pseudo-Jonathan (Ps. J) a preluat manuscrise întregi din Targumi Yerushalmi, inserându-le într-un continut asemanator cu Targumul lui Onkelos. Procesul de scriere s-a încheiat în Evul Mediu.

Targumul Profetilor (Iosua – 2 Regi; Ieremia, Iezechiel si cei 12) a fost fixat în aceeasi perioada cu Targumul lui Onkelos iar Targumul Scrierilor se refera la Cartile Psalmii, Iov, Proverbe si Cronici.

Targumul Megillôt sau cele Cinci Suluri, hames megillôt [3] formeaza o culegere de texte liturgice pentru cinci sarbatori mari: Cântarea Cântarilor pentru Pesah, Sarbatoarea Pastelui, în luna Nisan (martie-aprilie); Rut pentru Savuot, Sarbatoarea Roadelor, în luna Sivan (mai-iunie), Plângerile lui Ieremia pentru Tisa Be Av, Ziua de Doliu, în luna Av (iulie-august), Ecclesiastul pentru Sucot, Sarbatoarea Corturilor, în luna Tisri (septembrie-octombrie) si Estera pentru Purim, Sarbatoarea Sortilor, în luna Adar (februarie-martie).

În afara cartilor Bibliei ebraice este de semnalat si targumul câtorva carti traduse în greaca: Tobia, Visul lui Mardoheu si rugaciunea Esterei, completari la Daniel.

Cadrul religios si cultural al Targumului  lui Jonathan

Targumul lui Jonathan a fost primit ca  interpretare oficiala a Profetilor, probabil în perioada amoraimilor [4]. Din acest motiv poarta amprenta teologiei rabinice, mai mult decât fragmentele Targumului palestinian, care sunt pastrate pentru anumite parti ale acestui Corpus profetic. Targumistii chemati sa dea o interpretare orala a Scripturii în Sinagoga si-au supus libertatea unor imperative stricte. În cazul cartii profetului Isaia, scopul nu era sa se stie ce mesaj vestise Is 40-55 contemporanilor sai, în functie de  situatiile concrete ale vremii sale, ci sa se afle ceea ce cuvântul lui Dumnezeu, înscris în textul Cartii, continua sa spuna cititorilor si ascultatorilor din acea vreme, în functie de circumstantele noi în care se regaseau. Din acest punct de vedere, situatia era aceeasi si pentru cei care au adaptat textul grec al Septuagintei, precum si pentru interpretii crestini ai Scripturii, iar principiile de interpretare erau si ele diferite. În comunitatile iudaice reorganizate pe baza fidelitatii fata de Lege, dupa distrugerea Templului si dezastrul celor doua revolte reprimate de armata romana, se punea problema  mentinerii intacte a traditiei si pastrarii sperantei nationale în fata imperiilor roman si part, dar si în fata bisericilor crestine, care contestau legitimitatea exegezei iudaice, înlocuind-o cu o noua interpretare a Scripturilor.

Targumul Cânturilor Slujitorului este un rsspuns la toate aceste provocari culturale si religioase, pe care exegeza rabinica le asuma si le reorienteaza în favoarea Israelului ales si rascumparat. Va urma, în urmatorul articol,  Targumul unor texte din cartea propfetului Isaia

sr. dr. Cristina Mares


[1] Locul unde se pastreaza manuscrisele, cartile sfinte si obiectele rituale iesite din uz  (cf. D.E.I. p. 273).

[2] cf. D.E.I., pp. 792-793.

[3] id., p. 159.

[4] „Amoraimi” este un termen generic pentru a-i numi pe doctorii Talmudului care au lucrat în perioada terminarii Misnei ( 400 î.C. pentru Talmudul din Ierusalim, un secol mai târziu pentru Talmudul Babilonian).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>