Targumul lui Isaia 42,1-7

ÎNTELEPCIUNEA  IUDAICA

Prezentari PPS: Intelepciunea Talmudului


Targumul lui Isaia 42,1-7

Textul biblic: Is 42,1-7 (în traducere proprie

42 Iata slujitorul meu pe care îl tin de mâna, alesul preaiubit al sufletului meu; eu am revarsat asupra lui duhul meu, ca sa vesteasca popoarelor judecata. 2 El nu va striga, nu-si va ridica glasul si nu-si va face auzit graiul în drum. 3 Trestia zdrobita nu o frânge si festila care înca mai pâlpâie nu o stinge; judecata rasare întru adevar. 4 El nu-si pierde puterile  si nu se va lasa zdrobit, pâna când nu va aduce judecata pe pamânt : toate tinuturile îsi vor pune nadejdea în învatatura lui.

5 Asa vorbeste Cel Atotputernic, Domnul, cel care a creat cerurile si le-a desfasurat, cel care a întarit pamântul si l-a facut sa încolteasca iarba, cel care a dat fiinta poporului care-l locuieste si suflare de viata celor care-l strabat. 6 „Eu, Domnul, te-am chemat întru dreptate si mergem împreuna; eu am grija de tine si te încredintez poporului drept legamânt si neamurilor ca o lumina; 7 ca sa deschizi pleoapele ochilor orbiti, sa dai libertate celui robit si sa-i eliberezi din temnita pe cei care locuiesc în întuneric.

Targumul Is 42,1-7

1. Prezentarea Slujitorului (42, 1-4)

1 Iata  Slujitorul meu (Mesia) [1]: îmi va sta alaturi; Alesul meu în care si-a gasit bucuria Cuvântul meu. Voi revarsa asupra lui Duhul sfinteniei: El va descoperi popoarelor Judecata mea. 2 El nu va chema si nici nu  va striga, nu-si va ridica glasul afara. 3 Nu-i va nimici pe cei smeriti care sunt ca o trestie zdrobita, si nu-i va stinge pe cei nenorociti care sunt ca niste  festile ce înca mai  fumega. El va face cunoscuta Judecata întru adevar; 4 El nu va fi nici descurajat, nici obosit, pâna când nu va rândui  Judecata pe pamânt;  insulele  asteapta Legea lui.

2. Profetie adresata lui Mesia-Slujitorul (42,5-7)

5 Asa vorbeste Dumnezeu, Cel Vesnic, care a creat cerurile si le-a atârnat, a desavârsit pamântul si pe cei care-l locuiesc; El da fiinta poporului care-l salasluieste si suflare celor care-l strabat: 6 “Eu, Domnul,  te-am chemat întru adevar si te-am luat de mâna, te voi întari si te voi arata  drept legamânt al poporului meu, lumina a neamurilor, 7 ca sa deschizi ochii casei lui Israel, celor care sunt ca niste orbi în fata Legii, ca sa-i eliberezi pe cei înstrainati printre neamuri, pe cei care sunt înlantuiti, si ca sa-i scoti din robia împaratiilor, unde sunt tinuti ca niste ostateci ai întunericului.

Comentariul Targumului Is 42, 1-7

Originalitatea Targumului în raport cu Textul Masoretic  este evidenta. Mai întâi, adaugarea cuvântului Mesia la începutul v. 1. Înlocuirea sufletului cu expresia Cuvântul lui Dumnezeu subliniaza o tendinta obisnuita a Targumului, ecoul teologiei rabinice. La fel si pentru Duhul sfinteniei (Duhul Sfânt). Referindu-ne la textele din Septuaginta, probabil ca Judecata înseamna aici Dreptul (termenul mishpat are cele doua sensuri). În rest, traducerea este literala, în afara de explicatia metaforelor trestiei frânte si a festilei care fumega, identificate cu cei smeriti si nenorociti, asa cum reaminteste Targumul lui Is 11,4 si Ps 72,4. Interpretarea mesianica este clara, pentru ca una din functiile lui Mesia este sa restabileasca ascultarea fata de Lege.

Modificarile din v. 5 sunt minore: ele disting actul creator al lui Dumnezeu de la început   (verbul la perfect) de activitatea lui actuala de care beneficiaza fiintele vii.  În v. 6 avem deja, ca în Septuaginta, o distinctie între alegerea Slujitorului în trecut si misiunea lui viitoare, definita în aceiasi termeni, ca în ebraica, existând o diferenta între popor (Israel) si neamuri. În raport cu Israel este descrisa împlinirea acestei misiuni în v.7. De data aceasta, regasim cele doua teme ale teologiei rabinice care corespund celor doua preocupari esentiale ale Iudaismului reorganizat, dupa anul 70 d.C.: credinciosia fata de Lege si adunarea tuturor celor exilati [1].

sr. dr. Cristina Mares

În urmatorul articol vom prezenta comentariul marelui exeget Rachi.[1] cf. GRELOT P. : op. cit., p. 230.

[1] Expresiile scrise italic subliniaza deosebirile fata de textul bibliei ebraice (TANAK)

Comments are closed.